Hiển thị tất cả 13 kết quả

Hiển thị số sản phẩm/ 1 trang 20 50 100 Toàn bộ

Bánh xe đẩy loại nhỏ Globe 25 PP trắng, mặt đế

­ ­ ­
25 35 10
9.000 11.000 
Khối lượng N/A
Lốp bánh xe

Độ cứng

Shore D: 65

Màu sắc

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 1,1 mm

Xuất xứ

Bánh xe đẩy nhỏ Globe 25 PP trắng, cọc vít

­ ­ ­
25 39 10
11.000 
Lốp bánh xe

Độ cứng

Shore D: 65

Màu sắc

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 1,1 mm

Xuất xứ

Bánh xe cao su loại nhỏ SUPO 25, mặt đế

­ ­ ­
25 35 6
11.000 17.000 
Khối lượng N/A
Lốp bánh xe

Độ cứng

Shore A: 65 – 70

Màu sắc

Cốt bánh xe

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 1,1 mm

Đặc điểm riêng

Càng thép mạ Chrome, có đai chắn bụi. Cổ xoay có 2 tầng bi

Xuất xứ

Bánh xe đẩy loại nhỏ Globe 32 PP trắng, mặt đế

­ ­ ­
32 43 16
12.000 14.000 
Lốp bánh xe

Độ cứng

Shore D: 65

Màu sắc

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 1,1 mm

Xuất xứ

Bánh xe đẩy nhỏ 25 PU nâu Globe, mặt đế

­ ­ ­
25 35 10
13.000 16.000 
Lốp bánh xe

Độ cứng

Shore A: 95 ± 2

Màu sắc

Cốt bánh xe

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 1,1 mm

Xuất xứ

Bánh xe đẩy nhỏ 32 PU nâu Globe, mặt đế

­ ­ ­
32 43 16
14.000 17.000 
Lốp bánh xe

Độ cứng

Shore A: 95 ± 2

Màu sắc

Cốt bánh xe

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 1,1 mm

Xuất xứ

Bánh xe đẩy nhỏ Globe 32 PP trắng, cọc vít

­ ­ ­
32 46 16
14.000 
Lốp bánh xe

Độ cứng

Shore D: 65

Màu sắc

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 1,1 mm

Xuất xứ

Bánh xe cao su loại nhỏ SUPO 32, mặt đế

­ ­ ­
32 43 12
14.000 20.000 
Lốp bánh xe

Độ cứng

Shore A: 65 – 70

Màu sắc

Cốt bánh xe

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 1,1 mm

Đặc điểm riêng

Càng thép mạ Chrome, có đai chắn bụi. Cổ xoay có 2 tầng bi

Xuất xứ

Bánh xe cao su loại nhỏ SUPO 25, cọc vít

­ ­ ­
25 35 6
14.000 17.000 
Khối lượng N/A
Lốp bánh xe

Độ cứng

Shore A: 65 – 70

Màu sắc

Cốt bánh xe

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 1,1 mm

Đặc điểm riêng

Càng thép mạ Chrome. Cổ xoay là bi 2 tầng có đai chắn bụi

Xuất xứ

Bánh xe đẩy nhỏ 25 PU nâu Globe, cọc vít

­ ­ ­
25 39 10
16.000 
Lốp bánh xe

Độ cứng

Shore A: 95 ± 2

Màu sắc

Cốt bánh xe

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 1,1 mm

Xuất xứ

Bánh xe đẩy nhỏ 32 PU nâu Globe, cọc vít

­ ­ ­
32 46 16
17.000 
Lốp bánh xe

Độ cứng

Shore A: 95 ± 2

Màu sắc

Cốt bánh xe

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 1,1 mm

Xuất xứ

Bánh xe Sắt đúc Globe 25, mặt đế

­ ­ ­
25 35 10
20.000 23.000 
Lốp bánh xe

Màu sắc

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 1,1 mm

Xuất xứ

Bánh xe Sắt đúc Globe 32 mặt đế

­ ­ ­
32 43 16
26.000 29.000 
Lốp bánh xe

Màu sắc

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 1,1 mm

Xuất xứ