Hiển thị 1–20 của 51 kết quả

Hiển thị số sản phẩm/ 1 trang 20 50 100 Toàn bộ

Bánh xe đẩy nhỏ Gia Cường 75 PP trắng, mặt đế

­ ­ ­
75 93 50
22.000 34.000 
Khối lượng N/A
Lốp bánh xe

Màu sắc

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 2,1 mm (xoay) – 1,6 mm (cố định)

Đặc điểm riêng

Trục bánh xe bắt ê cu

Xuất xứ

Bánh xe đẩy nhỏ Gia Cường 75 PP xanh, mặt đế

­ ­ ­
75 93 50
22.000 34.000 
Lốp bánh xe

Màu sắc

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 2,1 mm (xoay) – 1,6 mm (cố định)

Đặc điểm riêng

Trục bánh xe bắt ê cu

Xuất xứ

Bánh xe nhỏ 75 PP xanh Phong Thạnh, mặt đế

­ ­ ­
75 97 50
23.000 33.000 
Lốp bánh xe

Màu sắc

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 2,0 mm (xoay) – 1,7 mm (cố định)

Đặc điểm riêng

Khóa kiểu bóp càng, có má phanh

Xuất xứ

Bánh xe giá rẻ 75 PP, mặt đế

­ ­ ­
75 93 30
23.000 26.000 
Lốp bánh xe

Màu sắc

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 1,6 mm

Xuất xứ

Bánh xe đẩy nhỏ Gia Cường 75 Cao su đặc, mặt đế

­ ­ ­
75 93 50
24.000 41.000 
Lốp bánh xe

Màu sắc

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 2,1 mm (xoay) – 1,6 mm (cố định)

Đặc điểm riêng

Trục bánh xe bắt ê cu

Xuất xứ

Bánh xe giá rẻ 75 Cao su đặc, mặt đế

­ ­ ­
75 93 30
24.000 28.000 
Khối lượng N/A
Lốp bánh xe

Màu sắc

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 1,6 mm

Xuất xứ

Bánh xe nhỏ 75 PP xanh Phong Thạnh, cọc vít

­ ­ ­
75 100 50
31.000 35.000 
Lốp bánh xe

Màu sắc

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 2,0 mm

Đặc điểm riêng

Khóa kiểu bóp càng, có má phanh

Xuất xứ

Bánh xe đẩy nhỏ Gia Cường 75 PP trắng, cọc vít

­ ­ ­
75 93 50
32.000 37.000 
Lốp bánh xe

Màu sắc

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 2,1 mm

Đặc điểm riêng

Trục bánh xe bắt ê cu

Xuất xứ

Bánh xe đẩy nhỏ Gia Cường 75 PP xanh, cọc vít

­ ­ ­
75 93 50
32.000 37.000 
Lốp bánh xe

Màu sắc

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 2,1 mm

Đặc điểm riêng

Trục bánh xe bắt ê cu

Xuất xứ

Bánh xe đẩy cao su nhựa 75 Pacific, cọc lỗ

­ ­ ­
75 99 40
34.000 40.000 
Lốp bánh xe

Màu sắc

Cốt bánh xe

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 1,8 mm

Xuất xứ

Bánh xe đẩy Cao su đặc 75 Phong Thạnh, mặt đế

­ ­ ­
75 97 50
35.000 46.000 
Khối lượng N/A
Lốp bánh xe

Màu sắc

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 2,0 mm (xoay) – 1,7 mm (cố định)

Đặc điểm riêng

Khóa kiểu bóp càng, có má phanh

Xuất xứ

Bánh xe đẩy cao su nhựa 75 Pacific, mặt đế

­ ­ ­
75 99 40
35.000 40.000 
Lốp bánh xe

Màu sắc

Cốt bánh xe

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 1,8 mm

Xuất xứ

Bánh xe đẩy 3P Ø75 PU đỏ

­ ­ ­
75 93.5 60
35.000 48.000 
Lốp bánh xe

Màu sắc

Cốt bánh xe

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 2,1 mm

Đặc điểm riêng

Ốp che bi bằng sắt

Xuất xứ

Bánh xe Trung Quốc 75 PVC chạy bi, mặt đế

­ ­ ­
75 105 80
35.000 52.000 
Khối lượng N/A
Lốp bánh xe

Màu sắc

Cốt bánh xe

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 2,0 – 2,5 mm

Xuất xứ

Bánh xe đẩy nhỏ Gia Cường 75 Cao su đặc, cọc vít

­ ­ ­
75 93 50
38.000 44.000 
Lốp bánh xe

Màu sắc

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 2,1 mm

Đặc điểm riêng

Trục bánh xe bắt ê cu

Xuất xứ

Bánh xe đẩy nhỏ Gia Cường 75 TPU đỏ, mặt đế

­ ­ ­
75 93 60
39.000 54.000 
Khối lượng N/A
Lốp bánh xe

Màu sắc

Cốt bánh xe

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 2,1 mm (xoay) – 1,6 mm (cố định)

Đặc điểm riêng

Trục bánh xe bắt ê cu

Xuất xứ

Bánh xe đẩy Cao su đặc 75 Phong Thạnh, cọc vít

­ ­ ­
75 100 50
40.000 46.000 
Khối lượng N/A
Lốp bánh xe

Màu sắc

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 2,0 mm

Đặc điểm riêng

Khóa kiểu bóp càng, có má phanh

Xuất xứ

Bánh xe đẩy TPU 75 Phong Thạnh, mặt đế

­ ­ ­
75 97 50
40.000 61.000 
Lốp bánh xe

Màu sắc

Cốt bánh xe

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 2,0 mm (xoay) – 1,7 mm (cố định)

Đặc điểm riêng

Ốp che bi bằng nhựa. Khóa đơn phía trước (khóa bánh)

Xuất xứ

Bánh xe Feida 75 PU, mặt đế

­ ­ ­
75 105 70
46.000 58.000 
Khối lượng N/A
Lốp bánh xe

Màu sắc

Cốt bánh xe

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 2,0 mm

Đặc điểm riêng

Càng thép sơn tĩnh điện màu đen. Bánh xe lắp 2 bi vòng với ốp che nhựa 2 bên. Khóa kép bằng nhựa.

Xuất xứ

Bánh xe đẩy nhỏ Gia Cường 75 TPU đỏ, cọc vít

­ ­ ­
75 93 60
50.000 56.000 
Khối lượng N/A
Lốp bánh xe

Màu sắc

Cốt bánh xe

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 2,1 mm

Đặc điểm riêng

Trục bánh xe bắt ê cu

Xuất xứ