Hiển thị tất cả 4 kết quả

Hiển thị số sản phẩm/ 1 trang 20 50 100 Toàn bộ

Bánh xe siêu tải SUPO 150 PA trắng

­ ­ ­
150 217 1500
2.634.000 3.680.000 
Lốp bánh xe

Độ cứng

Shore D: 80 ± 2

Màu sắc

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 10 mm. Mặt đế: 15 mm

Đặc điểm riêng

Càng thép dày, chắc chắn. Cổ xoay bi tì và bi côn chịu lực. Bánh nhựa PA gia cường có tải trọng lên tới vài tấn/ 01 bánh xe

Xuất xứ

Bánh xe siêu tải SUPO 200 PA trắng

­ ­ ­
200 275 2000
3.398.000 4.954.000 
Lốp bánh xe

Độ cứng

Shore D: 80 ± 2

Màu sắc

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 12 mm. Mặt đế: 19 mm

Đặc điểm riêng

Càng thép dày, chắc chắn. Cổ xoay bi tì và bi côn chịu lực. Bánh nhựa PA gia cường có tải trọng lên tới vài tấn/ 01 bánh xe

Xuất xứ

Bánh xe siêu tải SUPO 250 PA trắng

­ ­ ­
250 330 2500
5.082.000 6.779.000 
Lốp bánh xe

Độ cứng

Shore D: 80 ± 2

Màu sắc

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 15 mm. Mặt đế: 19 mm

Đặc điểm riêng

Càng thép dày, chắc chắn. Cổ xoay bi tì và bi côn chịu lực. Bánh nhựa PA gia cường có tải trọng lên tới vài tấn/ 01 bánh xe

Xuất xứ

Bánh xe siêu tải SUPO 300 PA trắng

­ ­ ­
300 380 3500
6.006.000 7.827.000 
Lốp bánh xe

Độ cứng

Shore D: 80 ± 2

Màu sắc

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 15 mm. Mặt đế: 19 mm

Đặc điểm riêng

Càng thép dày, chắc chắn. Cổ xoay bi tì và bi côn chịu lực. Bánh nhựa PA gia cường có tải trọng lên tới vài tấn/ 01 bánh xe

Xuất xứ