Hiển thị tất cả 3 kết quả

Hiển thị số sản phẩm/ 1 trang 20 50 100 Toàn bộ

Bánh xe đẩy SUPO 65 PA chịu lực siêu lớn

­ ­ ­
63 103 500
251.000 390.000 
Khối lượng N/A
Lốp bánh xe

Độ cứng

Shore D: 70 – 75

Màu sắc

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 4.6 mm. Mặt đế: 4.6 mm

Đặc điểm riêng

Càng thép dày, chắc chắn. Bánh xe PU cốt thép dày như như bánh xe nâng. Có đai và ốp chống bụi cho cổ xoay và vòng bi của bánh xe

Xuất xứ

Bánh xe đẩy SUPO 75 PA chịu lực siêu lớn

­ ­ ­
75 114 600
321.000 459.000 
Khối lượng N/A
Lốp bánh xe

Độ cứng

Shore D: 70 – 75

Màu sắc

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 4.6 mm. Mặt đế: 4.6 mm

Đặc điểm riêng

Càng thép dày, chắc chắn. Bánh xe PU cốt thép dày như như bánh xe nâng. Có đai và ốp chống bụi cho cổ xoay và vòng bi của bánh xe

Xuất xứ

Bánh xe đẩy SUPO 100 PA chịu lực siêu lớn

­ ­ ­
100 141 800
415.000 560.000 
Khối lượng N/A
Lốp bánh xe

Độ cứng

Shore D: 70 – 75

Màu sắc

Vòng bi

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 4.6 mm. Mặt đế: 4.6 mm

Đặc điểm riêng

Càng thép dày, chắc chắn. Bánh xe PU cốt thép dày như như bánh xe nâng. Có đai và ốp chống bụi cho cổ xoay và vòng bi của bánh xe

Xuất xứ