Hiển thị tất cả 6 kết quả

Hiển thị số sản phẩm/ 1 trang 20 50 100 Toàn bộ

Bánh xe INOX 75 nhựa PA, mặt đế

­ ­ ­
75 107 90
274.000 389.000 
Khối lượng N/A
Lốp bánh xe

Độ cứng

Shore D: 65

Màu sắc

Vòng bi

Chuyên dụng

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 2,5 mm

Đặc điểm riêng

Khóa đơn TECH-LOCK bằng nhựa PC

Xuất xứ

Bánh xe INOX 100 nhựa PA, mặt đế

­ ­ ­
100 130 100
299.000 415.000 
Khối lượng N/A
Lốp bánh xe

Độ cứng

Shore D: 65

Màu sắc

Vòng bi

Chuyên dụng

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 2,5 mm

Đặc điểm riêng

Khóa đơn TECH-LOCK bằng nhựa PC

Xuất xứ

Bánh xe INOX 125 nhựa PA, mặt đế

­ ­ ­
125 154 110
320.000 448.000 
Lốp bánh xe

Độ cứng

Shore D: 65

Màu sắc

Vòng bi

Chuyên dụng

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 2,5 mm

Đặc điểm riêng

Khóa đơn TECH-LOCK bằng nhựa PC

Xuất xứ

Bánh xe INOX 304 Ø75 nhựa PA, cọc vít

­ ­ ­
75 109 90
345.000 392.000 
Lốp bánh xe

Độ cứng

Shore D: 65

Màu sắc

Vòng bi

Chuyên dụng

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 2,5 mm

Đặc điểm riêng

Khóa đơn TECH-LOCK bằng nhựa PC

Xuất xứ

Bánh xe INOX 304 Ø100 nhựa PA, cọc vít

­ ­ ­
100 132 100
366.000 411.000 
Lốp bánh xe

Độ cứng

Shore D: 65

Màu sắc

Vòng bi

Chuyên dụng

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 2,5 mm

Đặc điểm riêng

Khóa đơn TECH-LOCK bằng nhựa PC

Xuất xứ

Bánh xe INOX 304 Ø125 nhựa PA, cọc vít

­ ­ ­
125 154 110
390.000 447.000 
Lốp bánh xe

Độ cứng

Shore D: 65

Màu sắc

Vòng bi

Chuyên dụng

Phân loại

Độ dày thép

Khung càng: 2,5 mm

Đặc điểm riêng

Khóa đơn TECH-LOCK bằng nhựa PC

Xuất xứ