Hiển thị tất cả 4 kết quả

Hiển thị số sản phẩm/ 1 trang 20 50 100 Toàn bộ

Xe đẩy tay 2 bánh X370

­ ­ ­
1100 370x900 200
926.000 
Khối lượng 15.5 kg
Lốp bánh xe

Màu sắc

Loại xe đẩy

Độ dày thép

Ống Ø28 dày 2,5 mm

Xuất xứ

Xe kéo tay 2 bánh X370C

­ ­ ­
1320 370x1120 200
960.000 
Khối lượng 17 kg
Lốp bánh xe

Màu sắc

Loại xe đẩy

Độ dày thép

Ống Ø28 dày 2,5 mm

Xuất xứ

Xe đẩy hàng 2 bánh X485

­ ­ ­
1350 485x1100 300
1.604.000 
Khối lượng 27 kg
Lốp bánh xe

Màu sắc

Loại xe đẩy

Độ dày thép

Ống Ø28 dày 2,5 mm

Xuất xứ

Xe kéo hàng 2 bánh X550

­ ­ ­
1500 550x1440 300
2.079.000 
Khối lượng 35 kg
Lốp bánh xe

Màu sắc

Loại xe đẩy

Xuất xứ