Hiển thị tất cả 8 kết quả

Hiển thị số sản phẩm/ 1 trang 20 50 100 Toàn bộ

Xe đẩy hàng sàn thép 4 bánh XTH130N

­ ­ ­
850 500x1000 300
1.927.000 
Khối lượng 25 kg
Lốp bánh xe

Màu sắc

Loại xe đẩy

Độ dày thép

Ống Ø28 dày 2,5 mm

Đặc điểm riêng

Sàn nan thoáng

Xuất xứ

Xe đẩy hàng sàn thép 4 bánh XTH130L

­ ­ ­
850 500x1160 300
2.050.000 
Khối lượng 25 kg
Lốp bánh xe

Màu sắc

Loại xe đẩy

Độ dày thép

Ống Ø28 dày 2,5 mm

Đặc điểm riêng

Sàn nan thoáng

Xuất xứ

Xe đẩy hàng sàn thép 4 bánh XTH130T

­ ­ ­
850 500x1000 300
2.213.000 
Khối lượng 35 kg
Lốp bánh xe

Màu sắc

Loại xe đẩy

Độ dày thép

Ống Ø28 dày 2,5 mm

Đặc điểm riêng

Sàn tôn liền

Xuất xứ

Xe đẩy hàng sàn thép 4 bánh tay hàn XTH200N

­ ­ ­
850 580x950 500
2.587.000 
Khối lượng 34 kg
Lốp bánh xe

Màu sắc

Loại xe đẩy

Độ dày thép

Ống Ø28 dày 2,5 mm

Đặc điểm riêng

Sàn nan thoáng

Xuất xứ

Xe đẩy hàng sàn thép 4 bánh tay hàn XTH200L

­ ­ ­
850 580x1260 500
2.786.000 
Khối lượng 34 kg
Lốp bánh xe

Màu sắc

Loại xe đẩy

Độ dày thép

Ống Ø28 dày 2,5 mm

Đặc điểm riêng

Sàn nan thoáng

Xuất xứ

Xe đẩy hàng sàn thép 4 bánh XTH200T

­ ­ ­
850 580x950 500
2.924.000 
Khối lượng 40 kg
Lốp bánh xe

Màu sắc

Loại xe đẩy

Độ dày thép

Ống Ø28 dày 2,5 mm

Đặc điểm riêng

Sàn tôn liền

Xuất xứ

Xe đẩy hàng sàn thép 4 bánh XTH250S1

­ ­ ­
890 750x1200 600
3.663.000 
Khối lượng 47 kg
Lốp bánh xe

Màu sắc

Loại xe đẩy

Độ dày thép

Tay ống Ø28 dày 2,5 mm. Sàn thép hộp vuông 25mm

Đặc điểm riêng

Tay rời bắt bulông. Sàn tôn liền

Xuất xứ

Xe đẩy hàng sàn thép 4 bánh XTH250S2

­ ­ ­
890 750x1200 600
3.985.000 
Khối lượng 51 kg
Lốp bánh xe

Màu sắc

Loại xe đẩy

Độ dày thép

Tay ống Ø28 dày 2,5 mm. Sàn thép hộp vuông 25mm

Đặc điểm riêng

2 tay đẩy. Tay rời bắt bulông. Sàn tôn liền

Xuất xứ