Hướng dẫn, kiến thức

Kháng hóa chất theo chất liệu lốp bánh xe

Bạn càng biết chính xác các điều kiện môi trường nơi sử dụng bánh xe thì bạn có thể ngăn chặn sự hỏng hóc sớm của bánh xe do ăn mòn, biến dạng bề mặt, giảm độ bền, bể vỡ hoặc hết mỡ chất bôi trơn. Từ đó đảm bảo tuổi thọ tối đa cho bánh xe.

Vì vậy, bạn nên kiểm tra chính xác những chất hóa học và ảnh hưởng môi trường tại nơi sử dụng. Ngoài ra, phản ứng của chất liệu lốp bánh xe còn phụ thuộc vào các yếu tố khác, ví dụ như là thời gian tiếp xúc và nồng độ của các chất ăn mòn cũng như độ ẩm và nhiệt độ không khí. Các giá trị đưa ra trong bảng dưới đây do Hào Phong thu thập từ nhiều nguồn. Bảng chỉ mang tính chất hướng dẫn, Hào Phong không bất cứ chịu trách nhiệm nào kể cả khi nội dung bị sai (!). Trong trường hợp cần thông tin chính xác, vui lòng liên hệ với bánh xe Hào Phong.

Chú giải:

  • A: Kháng tốt | B: Kháng có điều kiện | C: Không kháng
  • * (1): max. 20 °C | * (2): max. 60 °C
Hóa chấtĐậm đặcCao suPAPUPP
Acetaldehyde40%BBCB
Acetic acid30%CACA
AcetoneAACB
AcetyleneAAA
Acrylic acidCC
Alkyl alcoholABC
Alkyl benzolA
Aluminum acetateA
Amines, aliphaticA
Amino acid mixturesA
Ammonia, fluid20%AACA
Ammonium carbonateAC
Ammonium Hydra oxideC
Ammonium nitrateBAA
Ammonium rhodamineA
Ammonium saltAA
Ammonium sulphateBAA
Ammonium thiocyanateA
Amyl acetateAACA
Amyl alcoholAABA
AnilinCBCA
Antrachinon, 85%CA
Apple acidABA (2)
Aqua regiaCCCC
Barium saltsABAA
BeerAAA
BitumenCAA
BluestoneBBAA
Boracic acid, diluted10%ABAB
BoraxAA
BromineCCCC
ButaneCAA
ButterCAA
Calcium saltsBA
CarbolineumCAC
Carbon monoxide, hotAC
Carbon tetrachlorideCAC
Carbonic acidA
CaseinA
Castor oilA
Caustic potashC
Hóa chấtĐậm đặcCao suPAPUPP
Caustic sodaC
Chlorethene, 80°CA
Chlorine, chlorine waterCCCC
Chomic acid, diluted10%CBBC
Citric acid, diluted10%AA
Citrus oilsA
Cobalt salts, diluted20%B
Coconut oilCAA
Copper chlorideAA
Copper salts, diluted10%CA
Cotton crop oilA
CresolsCA
CyclohexanolBAB
Descale, diluted10%A
Dichloride butyleneCC
DichlorobenzeneCACC
Dimethyl anillinC
Dimethyl etherBAAA
Dimethyl fomamideBACA
Ethanol amineC
EtherAA
Ethyl acetateBAC
Ethyl alcoholABAA
EthyleneA
Fatty acidsAA
Flue gasC
FluorineCCCC
Formaldehyde30%AABA
Formamide, pureAAB
Formic acid10%BCCA (2)
FurfuralAC
Gasoline, Petrol aetherCAAC
GelatineA
Glacial acetic acidBCA
GlucoseAA
GlueA
GlycerinAAAA
GlycolABBA
HexaneCAA
Hydraulics liquidsCACA
Hydrochloric acid, liquid30%BCCA
Hóa chấtĐậm đặcCao suPAPUPP
Ink, fanfaresAAA
Iron dichloride, angryBCBA (1)
Iron sulphateA
Iso propyl aetherAA
Iso propyl chlorideCC
Lactic acidCCCA
Lead acetate, diluted10%BAAC
Lead nitrateAA
Litter salt (-solutions)A
Magnesium, liquid10%AAA
Manganic salts10%B
Mercuric chlorideCAA
MercuryAAAA
Methyl ethyl ketoneCACA
Methylated alcoholBBAA
Methylene chlorideCCC
MethylpyrolidonC
MilkAAA
Mineral oilCAA
Mono bromine benzolCC
Mortars, cement, limeAA
MustardA
Naphthalene (Kristallin)CACA
Nickel chloride, liquid10%ABA
Nickel salts, liquid10%BA
Nickel sulphate, liquid10%BBA
Oil of turpentineCABC
Oleic acidCAA
Oxalic acid, liquidBA
OzoneCBA
Palmitic acidCAC
ParaffinCAA
Phenyl benzolCC
Phenyl sulphuric ehterCA
Phosphoric acid10%BCA
Potassium chloride10%BAAA (1)
Potassium cyanideB
Potassium hydra oxideACA
Potassium sulphateAAA
PropaneCAA
PropanolB
Hóa chấtĐậm đặcCao suPAPUPP
Rare gasA
Salt, dilutedBCAA (2)
Sea waterAAB
Silver nitrateBAA
Slide ethylene glycolAAA
Soda ash, liquid10%ACA
Soda solution, liquid10%AA
Sodium cyanide, diluted10%AC
Sodium hydra oxide, liquidCA
Sodium nitrate, liquid10%AAAA
Sodium phosphate10%AAAA
Sodium silicate, liquid10%AAB
Sodium sulphate, liquid10%AAA
Sodium sulphide, liquid10%BAB
Sodium thiosulphate, liquid10%AAB
Spruce pin oilCA
Stearic acidCAC
Sulfurous acidBBCA
Tannin acid10%A
Tartaric, liquid10%AAB
Tincture of iodineACCA
Trichlor ethylenCBCC
TuluolCACC
Uranic fluoridesC
Uric acid, diluted10%AA
UrineAA
VaselineAA (2)
Vegetable oilsCAA
Washing lyes, 80°CAA
Waste waterAB
Water to 80°CBAC
Water, coldAAA
Wax, 80°CA
XyleneCACC
Zinc chloride, liquid10%CBCA
Zinc rhodanide30%C
Hóa chấtĐậm đặcCao suPAPUPP
Bảng dữ liệu trên do Hào Phong thu thập từ nhiều nguồn. Bảng dữ liệu trên không ràng buộc về pháp lý với Hào Phong